ติดตั้ง carpark ขนาด 12.96 กิโลวัตต์ภายในโรงงาน antaisolar

ความจุ: 12.96kw

สถานที่: โรงงาน antaisolar

ผลิตภัณฑ์: tailport-maded ระบบขนส่งมวลชนพลังงานแสงอาทิตย์

ลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top