ติดหลังคาแบนบัลลาสต์ 1MW

สถานที่: มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์

ความจุ: 1MW

คุณสมบัติ: ติดหลังคาจาก Hign ขาบัลลาสต์

ลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top