เฉิน Kayley


Kayley ได้รับใน Antaisolar สองปี เธอเล่น บทบาทระหว่างสำนักงานและโรงงาน การทำสิ่ง
สั่งซื้อหรือสอบถามอะไรเกี่ยวกับสายการผลิต เป็น merchandiser เธอที่เป็นอย่างจริงจัง และระมัดระวังเพียงพอ
สาวสงบ และมั่นคง.
" กับการ ขอบคุณหัวใจ ทำสิ่งที่มืออาชีพ "คือทัศนคติของเธอทำงาน

บันทึก

ลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top