ลินน์หลิน


ลินน์หลิน
ลินน์ร่วม Antaisolar ในปี 2015 และทำหน้าที่เป็นนักบัญชี AR เธอมีส่วนร่วมในเงินสำหรับ
เกือบห้าปี ซึ่งช่วยให้เธอปลูกฝังบุคลิกภาพที่ระมัดระวัง Antaisolar มีชีวิตชีวา คุณค่า
และกิจกรรม
emely สัญญาบริษัท และงานให้เธอมีห้องเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุง งานของเธอ
รวมบัญชีลูกหนี้ ค่าคอมมิชชั่น การคำนวณ การตรวจสอบเอกสารตรวจสอบ รวบรวมรายการประกาศฯลฯ


ลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top