2016-10-14

MYANENERGY 2016

กรุนด์ฟอส เยี่ยมชม: บูธ 416


Antaisolar จริงใจรอสถานะของ 2016 MYANENERGY เกิดขึ้นในย่างกุ้ง พม่าจาก Nov.3 Nov.5 พลังงานนานาชาติ และแสดงวิศวกรรมไฟฟ้า


อุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้า และพลังงานของพม่าตั้งตีขั้นตอนการบันทึกขยายใน 2016 และหากคุณกำลังมองการขยายธุรกิจของคุณสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวนหนึ่งเลือกที่จะทำให้สถานะของคุณรู้สึก MYANENERGY 2016

ลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top