2017-01-16

แกลเลอรี่โครงการ
ที่ Antaisolar เราจะลดต้นทุนของพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้นี้เกิดขึ้น:
ผ่าน 300MW ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Antaisolar ต่อปี

ซึ่งจะเทียบเท่ากับ
offseting มากกว่า 358920 ตันของการปล่อยคาร์บอนต่อปี
ลดมากกว่า 118080 ตันถ่านหินเป็นประจำทุกปี

...

และมลพิษอื่น ๆ

กับ Antaisolar การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมลิขสิทธิ์ © 2018 Xiamen Antai New Energy Tech. Co.,Ltd dyyseo.com

top